Stuctuurswijziging

Wij wensen u langs deze weg te berichten omtrent een wijziging in onze structuur.

“YPERMAN&VANDEGHINSTE, architecten partners bvba” werd op 30 dec. 1992 opgericht namens de twee vennoten, Architect Dirk Yperman en Architect Filip Vandeghinste.

Daar architect Dirk Yperman op 1 Juli aanstaande zijn pensioen wenst op te nemen zal hij de vennootschap als mede-zaakvoerder verlaten. Hij wordt in zijn functie opgevolgd door Alana Vandeghinste. Zij studeerde in Juni 2013 af als architect aan de Faculteit Architectuur en Kunsten van de Katholieke Universiteit Leuven, en is sinds september actief binnen ons bureau.

In het kader van deze interne wijzigingen zal binnenkort ook de naam en de zetel van de vennootschap wijzigen. Vanaf 01-Juli-2014  wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap onder de naam ARPRO architecten bvba, overgebracht naar het adres van ons bureau te Jabbeke:

Nachtegaalstraat 30, BE 8490 Stalhille (Jabbeke)
tel: 050/81.36.75 – Info@arpro.be

Architect Dirk Yperman blijft echter nog beperkt actief voor de opvolging van een aantal lopende dossiers. U kunt hem daarvoor ten allen tijde telefonisch of per email blijven contacteren op volgend adres: dirkyperman@skynet.be . Het oude email adres blijft nog geruime tijd bestaand, maar wordt zo stelselmatig vervangen.

Daar het bureau op dezelfde wijze actief blijft met het oog op kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur en een vlotte samenwerking, behoudt het alle taken en engagementen. Zo hoeft er voor U als klant niets te wijzigen en kunnen wij met een goede verstandhouding verder kunnen bouwen aan uw toekomst.

Voor meer informatie kunt uw voortaan ook terecht op http://www.arpro.be of U kunt ons ook altijd telefonisch contacteren indien u vragen heeft omtrent deze interne wijziging.

Dank voor uw vertrouwen,